E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Bylinné koupele

- využívají působení vlastních bylinných výluhů a působení vody jako takové
- teplota by se měla pohybovat okolo 36°C
- při celkových koupelích by neměl být překročen počet 2 koupelí týdně
- doba koupele se pohybuje od 10 do 30 minut
- dílčí koupele se stanovují inidividuálně