E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Alkaloidy

Alkaloidy jsou látky alkalické povahy, biochemicky odvozené od aminokyselin. V molekule mají vždy jeden nebo více atomů dusíku. V rostlinách obyčejně nejsou volné, vyskytují se pouze v podobě solí organických kyselin. Patří mezi prudce působící látky. Největší obsah alkaloidů mají rostliny těsně před rozkvětem nebo v začátku květu. Na alkaloidy nejbohatšími částmi jsou semena, listy, kůra a kořeny, květy mají obsah výrazně menší.
Málokdy nacházíme v rostlině jen jeden alkaloid; vyskytují se obvykle ve skupinách příbuzného charakteru a většina z nich je jedovatá. Typickými představiteli jsou např. rulík zlomocný s nejdůležitějšími alkaloidy atropinem a scopolaminem, nebo oměj šalamounek s mimořádně účinným, ale také mimořádně jedovatým aconitinem, dále např. mák setý se známými alkaloidy morfinem, papaverinem a codeinem atd., ale také bělotrn kulatohlavý s nejedovatým echinopsinem. Vlastní funkce alkaloidů není zatím ještě plně objasněna.