E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Bílkoviny

- mají velkou molekulu, a proto jsou obtížně stravitelné
enzymy: látky bílkovinného charakteru, které v těle působí jako katalyzátory při nejrůznějších biologických reakcích; patří sem pepsin, trypsin nebo trombin
- některé rostlinné enzymy způsobují rozklad bílkovin - jsou to především protázy a proteinázy, které jsou hojně obsažené v tropickém ovoci
- účinnost protázů a proteinázů závisí na teplotě, pH faktoru a na tzv. efektoru - ten reakci podporuje =) působí jako aktivátor nebo také tlumí - v tom případě působí jako inhibitor
- skládá se z nebílkovinné složky zvané koenzym a z vysokomolekulární složky zvané apoenzym
- enzymy nazýváme podle mezinárodní nomenklatury, je pro ně vyhrazena koncovka -ASA
- pokud chceme enzymy efektivně využít, měli bychom je přednostně využít v čerstvých bylinkách