E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Fytoncidy

- látky nejednotného charakteru, které působí antibioticky
- mají široké terapeutické využití
- zpravidla bývá přítomen tzv. isothiokyanát, což je zvláštní cukerná vazba na síru