E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Glykosidy

Glykosidy patří k rostlinným stavebním látkám a vznikají vazbou cukerné složky na necukernou látku zvanou aglykon nebo také genin. Glykosidy se snadno rozkládají kyselinami a některými enzymy. Cukernou složkou může být glukóza, ale také jiné, složitější cukry, zatímco aglykony bývají velice rozmanité. Glykosidy jsou v mnoha případech látkami prudce působícími, až jedovatými.
Vlastní působení komplexů glykosidů je obyčejně určeno charakterem aglykonů. Tak např. fenolové glykosidy působní antirevmaticky nebo pro desinfekci močových cest (vrbová kůra), antrachinové mají účinek projímavý (krušinová kůra), některé steroidní glykosidy mají mohutný účinek na srdeční sval a říká se jim "srdeční glykosidy" (náprstníky, hlaváček jarní a další). Glykosidických vazeb je velká řada a prakticky všechny jsou nedokonale prozkoumané. Mezi glykosidy můžeme zařadit i látky vedené jako samostatné, např. kumariny, flavonoidy nebo saponiny.