E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Kumariny

Kumariny jsou laktony kyseliny kumarinové. Základní kumarin je laktonem kyseliny cis-hydroxiskořicové. Tato látka působí sedativně, spasmolyticky a protitromboticky, protože snižuje srážlivost krve. Ve vyšších dávkách způsobuje úporné bolesti hlavy a působí i toxicky na játra (komonice lékařská) . Látek odvozených od kumarinu je velké množství a nejhojněji se vyskytují u rostlin čeledi miříkovitých. Protože nejvíce kumarinů nalézáme v semenech a kořenech, vznikla teorie, že tyto látky usměrňují růst a klíčení rostlin.