E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Peptidy

- vznikají amidickým řetězením aminokyselin a podle počtu aminokyselin v řetězci pak hovoříme o dipeptidech, tetrapeptidech ...
- patří sem i inzulín