E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Třísloviny

- bezdusíkaté látky schopné vytvářet s bílkovinami nerozpustné sloučeniny
- nacházíme je především v kůrách, ale také v listech
- jednoděložné rostliny jsou na třísloviny obecně velice chudé, u dvouděložných jsou však čeledi vysloveně tříslovinné jako např. růžovité
- naproti tomu však existují čeledi s minimálním obsahem tříslovin (prvosenkovité) nebo i čeledi zcela bez tříslovin (makovité, brukvovité)
- adstringentního účinku se využívá pro zastavení krvácení, jako antiseptické látky a také pro znecitlivění nervových zakončení
- drogy mohou působit i jako protijed při alimentárních otravách
- dlouhodobé vnitřní užívání vyšších dávek může vést k poškození jater
- podle chemické struktuy je rozdělujeme na hydrolyzovatelné (galotaniny), kam patří např. ořešák a na nehydrolyzovatelné (katechiny) - např. dubová kůra