E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Maria Treben

MARIA TREBEN

1. Její život
Maria Treben, rozená Günzel, se narodila 27.září 1907 v Saazu v tehdejších Sudetech jako prostřední ze 3 sester. Otec vlastnil tiskárnu, matka hospodařila v domácnosti. Když bylo Marii deset let, zahynul její otec při tragické nehodě. O tři roky později se matka s dětmi přestěhovala do Prahy. Po ukončení studií na lyceu dostala Maria práci v redakci Pražských listů, zároveň pracovala také pro Maxe Broda. V zaměstnání zůstala 14 let, do doby, kdy se vdala za Ernsta Gottfrieda Trebena, inženýra hornorakouské elektrárny AG a stala se ženou v domácnosti. Brzy nato se mladý pár přestěhoval do Kaplice do Ernstova rodného domu a o několik let později se jim narodil syn Kurt Dieter.
Koncem roku 1945 byla rodina Treben spolu s ostatními Němci odsunuta. Ernst Treben byl uvězněn, jeho žena strávila s malým chlapcem dva roky v německých lágrech. Když se konečně znovu shledali, přestěhovali se do Rakouska, které se stalo jejich novým domovem. Několik let žili v Mühlviertelu (Horní Rakousy), později, roku 1951, se usadili v Grieskirchenu, kde Ernst přijal práci jako šéf úseku hornorakouské elektrárny AG. Postavili si svůj domek, kde prožili podzim svého života.


2. Bylinky - náplň života Marie Treben
Od dětství měla Maria Treben velmi blízko k přírodě. Její matka byla nadšenou obdivovatelkou P. Sebastiana Kneippa a vždy vedla své děti k lásce a úctě k přírodě. Už jako malá holčička sbírala Maria první zkušenosti s využíváním darů přírody v domácnosti. Náhlý zvrat v jejím životě nastal při setkání s biologem Richardem Villfortem, od něhož získala cenné poznatky o léčivé moci bylinek, které poznávala už odmalička. Při dlouhých procházkách přírodou probouzel tento člověk v Marii obrovský zájem o bylinky a předával jí své obsáhlé vědomosti. Z vyprávění a poučení starších obyvatelů kraje si Maria odnesla spoustu dalších neocenitelných rad a moudrostí. Četla staré rukopisy a knížky o bylinkách a střádala a zkoušela staré recepty. A tak začala sbírat bylinky, vyrábět první esence a poznávat léčivou moc přírody. Do ruky se jí dostal také starý rukopis jakéhosi švédského lékaře, kde byla popsána příprava extraktu ze švédských bylinek. S nadšením jej přečtla a připravila extrakt dle předpisu.
Brzy nato si jí jedna žena ze statku stěžovala na velké bolesti hlavy. Maria Treben jí dala trochu švédského elixíru a doporučila jí použít jej pro obklady na čelo. Do druhého dne bolesti odezněly. Od té doby začala Maria Treben léčivých účinků extraktu ze švédských bylinek běžně využívat. Provázel ji pak celým životem, na všech cestách.
Své nasbírané zkušenosti shrnula Maria Treben ve své knize "Zdraví z Boží lékárny". Velké oblibě se také těší kniha "Léčebné úspěchy", ve které Maria uvádí úspěchy dosažené pomocí doporučených postupů.


3. Přednášky
Svůj první referát přednesla Maria Treben během Kneippovy léčebné kúry v Bad Mühllackenu. Měla naprostý úspěch. Jistý duchovní ji přemluvil, aby své poznatky o bylinkách a jejich používání publikovala v církevních novinách. Díky těmto článkům se jen hrnuly ohlasy, dopisy a pozvánky k přednáškám v celém Rakousku. V roce 1977 přijala své první pozvání do zahraničí. Velmi často přilákaly její přednášky do sálů tisíce lidí. V roce 1984 podnikla cestu do Ameriky, kde byly její přednášky rovněž korunovány velkým úspěchem.


4. Konec života
V roce 1988 zasáhla Marii Treben velmi těžce náhlá smrt milovaného manžela, s kterým strávila život plný lásky a vzájemného pochopení. Tím se vytratila i její chuť do dalšího života. Zemřela téměř přesně po 3 letech, dne 26.července 1991.