E-mail: veronika_foglova@ladymail.cz
 
 
 

Líska obecná

LÍSKA OBECNÁ - CORYLUS AVELLANA L.

1) Čeleď lískovitých - CORYLACEAE.
2) Líska je košatým keřem s pevnými vzpřímenými kmínky a jemně větveným, bohatým kořenovým systémem. Dorůstá výšky kolem 5 metrů. Listy má střídavé, jednoduché, vejčitě okrouhlé, zašpičatělé. Čepel listů je na obvodu dvakrát pilovitá, na rubu zřetelně vystupuje nervatura. Kvete dlouho před olistěním, v II a III. Květy jsou jednodomé, plodem jsou vejčité oříšky s tlustým zdřevnatělým oplodím.
3) Vyžaduje kyprou a čerstvou půdu, ale nepohrdne ani stanovištěm na živiny chudým a suchým. Je světlomilná a její výskyt je častý ve světlých doubravách a bučinách.
4) Drogou je především list - FOLIUM CORYLI AVELLANAE, méně často i kůra - CORTEX CORYLI AVELLANAE list sbíráme od poloviny V do poloviny VI, nejlépe kolem 11.hodiny. Kůru sbíráme těsně před olistěním, v druhé polovině III.
5) Listová droga obsahuje především silici, třísloviny, flavonoidy, glykosidy, myrcitrin a kvercitrin, sacharidy atd. Kůra obsahuje třísloviny, flobafeny a pryskyřice.
6) Líska působí jako sedativum, dermatologikum, antihemorrdatium, diuretikum, adstringens a hemostatikum, dále uklidňuje střevní peristaltiku, působí příznivě při drobných jizvičkách, vráskách a unavené pokožce.
7) Nálev - vnitřní použití, odvar - vnější použití, koupele rukou a nohou.
8) Nejsou známy žádné kontraindikace a ani vážnější nežádoucí účinky. S ohledem na mírné působení ji zpravidla kombinujeme do směsí (především diuretických a adstringentních).